چاپ خبر
مهد كودك طوبي چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
غافلگیر بازی
فیلی و فیگی دو سنجاب کوچک را می‌بینند که مشغول غافلگیر بازی هستند آن‌ها خوششان می‌آید و تصمیم می‌گیرند هر کدام پشت سنگی پنهان شوند و یکدیگر را غافلگیر کنند. فیلی و فیگی هر چه منتظر می‌شود تا دیگری بازی را شروع کند، هیچ خبری نمی‌شود. کم کم اتفاقی می‌افتد که بزرگ‌ترین غافلگیری این دو دوست به غیره منتظره‌ترین آن تبدیل می‌شود، پس آن‌ها تصمیم می‌گیرند از این به بعد گرگم به هوا بازی کنند. کتاب غافلگیر بازی! (I Will Surprise My Friend) پنجمین جلد از مجموعه داستان‌های فیلی و فیگی است.
انتهای پیام/.