وسایل مورد نیاز مقطع نوپا 3-4سال
 
1- دفتر نقاشی بزرگ جلد شده وسیمی 100برگ
2- قلم مو
3- پاستل 12 رنگ
4- رنگ انگشتی 6 رنگ
5- کاغذ رنگی براق در 6 رنگ
6- مقوای رنگی فابریانو در 4 رنگ
7- چسب مایع بزرگ رازی 3عدد-چسب ماتیکی3عدد
8- گواش 6 رنگ
9- آبرنگ وقلم مو-قیچی و کاور لباس
10- یک عدد کلربوک 40 برگ
11- ظرف تغذیه و قاشق درب دار
12- دمپایی یک جفت
13- دستمال کاغذی جعبه ای بزرگ 3عدد-دستمال لوله ای 3عدد
14- مایع دستشویی 2 عدد
15- لیوان درب دار و شانه
16- رختخواب(ویژه کودکان تمام وقت)
 
     
 
     
وسایل مورد نیاز مقطع نوپا2-3سال
 
1-دفتر نقاشی بزرگ (جلد شده وسیمی صد برگ)
2-قلم مو
3-پاستل 12 رنگ
4-رنگ انگشتی 6 رنگ
5-کاغذ رنگی براق در 6 رنگ
6-مقوای رنگی فابریانو در 4 رنگ
7-چسب مایع بزرگ رازی 3 عدد وچسب ماتیکی 3 عدد
8-گواش 6 رنگ
9-آبرنگ و قلم مو و کاور لباس
10-یک عدد کلر بوک 40 برگ
11-ظرف تغذیه و قاشق (درب دار)
12-یک جفت دمپایی
13-دستمال کاغذی جعبه بزرگ سه عدد-دستمال لوله ای 2 عدد
14-مایع دستشویی 2 عدد
15-لیوان درب دار و شانه
16-رختخواب (ویژه کودکان تمام وقت)
خواهشمندیم وسایل ذکر شده عینا وبه طور کامل تهیه شود و ضمنا همه وسایل دارای برچسب نام کودک باشد ، درغیر اینصورت از پذیرفتن آن معذوریم .